UK lokace CZ lokace

O Jordánu

Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel, hustota na km2, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Celkový počet obyvatelstva Jordánska podle zveřejněných statistických údajů činil 6,27 mil. obyvatel k červenci 2009 z toho bylo:

Jordánsko se řadí se 67,8 % populace pod třicet let mezi nejmladší země na světě. Přibližně 70 % obyvatelstva žije ve městech.

Národnostní složení

Přibližně 65 % arabského obyvatelstva je palestinského původu.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je arabština, vedle toho je relativně rozšířené i používání angličtiny.

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Správní členění:

Hlavní město:

Další města:

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Jordánskou měnou je jordánský dinár (JD nebo JOD), který se dělí na 100 piastrů nebo 1 000 filsů. Směnný kurz vůči USD je fixní, 1JD = 1,41 USD. V běžném platebním styku se používá takřka výlučně domácí měna, výjimku představují některé luxusní restaurace či hotely, kde lze (v méně výhodném kurzu) platit i USD.

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Obvyklá pracovní doba je od 9:00 do 17:00 s cca hodinovou přestávkou kolem poledne. Výjimkou jsou maloobchody, které mají běžně otevřeno do 20–22 hod., většina supermarketů má otevřeno do 22–24 hodin. Pracovní doba úřadů státní správy bývá od 8:30 do 15:00 hod. V době měsíce Ramadán (v roce 2010 cca od 12. 8. do 13. 9.) bývá vládou vyhlašována zkrácená pracovní doba, v roce 2009 od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Jordánsko disponuje sítí velmi kvalitních soukromých nemocničních zařízení, což platí zejména pro Ammán a turistickou destinaci Akabu. V těchto zařízeních ošetří bez problému jakéhokoliv Evropana, který se prokáže mezinárodně platným pojištěním pro cesty a pobyt, popř. složí-li dostatečně vysokou zálohu na léčebné výlohy.

Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Vízum se udělují na všech jordánských zastupitelských úřadech, pro ČR je příslušné jordánské velvyslanectví ve Vídni.

Víza je možné získat rovněž na hraničních přechodech i na letištích, výjimkou je pouze přechod Allenby Bridge / King Hussein Bridge mezi Jordánskem a palestinskými územími, kde vízum nelze obdržet. Poplatek za jednorázové vízum činí 10 JOD (cca 14 USD) (vícenásobná víza se na hraničních přechodech nevydávají).

Při odjezdu ze země se platí výjezdní poplatek ve výši 5 JOD (cca 7 USD). Pokud turisté opouštějí Jordánsko letecky, bývá výjezdní poplatek zpravidla již zahrnut v ceně letenky.

V případě, že z pasu je zjevné, že turista navštívil Izrael, nebo není-li zřejmé, jak vstoupil do Jordánska, nevpustí dotyčného turistu do sousedních arabských zemí – Sýrie, Irák a Saúdská Arábie.

Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

Adresa zastupitelského úřadu:

Embassy of the Czech Republic
Halab Street 34
P.O.Box 2213
Amman 11181
Tel.: +962-6-5927051 / 2
Fax: +962-6-5927053
e-mail: amman@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/amman
Velvyslanec: RNDr. Ivana Holoubková (od III/2007)
Diplomat, konzul a obchodně-ekonomický rada: PhDr. Zdeněk Beránek (od XI/2009)
Administrativní attaché, hospodář: Ing. Jiří Levý (od VII/2008)

Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Korespondent Českého rozhlasu pro Blízký východ se sídlem v Jeruzalému Břetislav Tureček je akreditován rovněž pro Jordánsko. (e-mail: bretislav.turecek@rozhlas.cz)

Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

©2010 cjopk.com | webdesign eLoading